Přejít k hlavnímu obsahu
Domů

Mateřská škola Vacenovice

U Větřáku 581, Vacenovice        msvacenovice@seznam.cz

518 376 157, 731 585 888

Činnosti

Školky v pohybu

Pohybový program na podporu rozvoje všestranných pohybových schopností, dovedností a zdraví dětí, který je realizován trenéry FK Hodonín za finanční podpory MND Hodonín

Angličtina

Seznamování se s cizím jazykem prostřednictvím her, písniček a tvoření

Edukačně-stimulační kurz pro předškoláky

Hravou formou rozvíjení schopností, dovedností a funkcí, které jsou důležité pro úspěšný vstup dítěte do 1.třídy ZŠ

Plavání

Předplavecký výcvik v Lázních Hodonín

Bruslení

Pohybový program  pod vedením zkušených trenérů na Zimním stadioně Hodonín

Logopedie

Spolupráce se speciálně-pedagogickým centrem v Hodoníně a návštěva logopedky v MŠ 1x ročně

Kultura

Divadelní a hudební představení v prostorách mateřské školy i mimo ni

Tradice

 • Dýňová show
 • Hravé odpoledne pro děti a rodiče
 • Tvořivé odpoledne pro děti a rodiče
 • Ekologické vycházky  - krmení zvířátek, Den Země
 • Andělsko- čertovský rej
 • Vánoční setkání
 • Fašaňk
 • Dětský krojový ples
 • Zavírání a otvírání lesa
 • Čarodějnický rej
 • Sportovní hry
 • Poznávací výlety do okolí
 • Zahradní slavnost u příležitosti Dne dětí
 • Loučení s předškoláky
 • Vítání občánků do života