Přejít k hlavnímu obsahu
Domů

Mateřská škola Vacenovice

U Větřáku 581, Vacenovice        msvacenovice@seznam.cz

518 376 157, 731 585 888

Stravování

Vybírání stravného a školného

Stravování MŠ VacenoviceMateřská škola kategorie 3-6 let

Přesnídávka     9,- Kč
Oběd            16,- Kč
Svačinka        8,- Kč
Celkem      33,- Kč

Mateřská škola kategorie 7-8 let

 Přesnídávka   10,- Kč                                          
 Oběd            17,- Kč
 Svačinka        9,- Kč
 Celkem      36,- Kč

Pitný režim je zajištěn formou čisté, pitné vody.
K této  částce se připočítává školné 300,-Kč /měsíc.

Základní škola kategorie 7-10 let

Cena za oběd: 21,- Kč

Základní škola kategorie 11-14 let

Cena za oběd: 23,- Kč

Cizí strávníci

Cena za oběd: 70,- Kč

Stravné a školné vybírá vedoucí stravování paní Grufíková a to vždy poslední dva pracovní dny v měsíci a první tři pracovní dny v měsíci od 7.00 – 15.30 hod. viz provozní řád ŠJ, který je vystaven na internetových stránkách školy a vyvěšen na nástěnkách každé třídy a ve školní jídelně ZŠ.

Řád školní jídelny i přihlašovací formulář naleznete v dokumentech.