Přejít k hlavnímu obsahu
Domů

Mateřská škola Vacenovice

U Větřáku 581, Vacenovice        msvacenovice@seznam.cz

518 376 157, 731 585 888

Stravování

Vybírání stravného a školného

Změna výše stravného od 1. března 2023

 

Stravování MŠ VacenoviceMateřská škola kategorie 3-6 let

Přesnídávka 10,- Kč
Oběd 25,- Kč
Svačinka 9,- Kč
Celkem 44,- Kč

Mateřská škola kategorie 7-10 let

Přesnídávka 11,- Kč
Oběd 29,- Kč
Svačinka 10,- Kč
Celkem 50,- Kč

Pitný režim je zajištěn formou čisté pitné vody, mléka, šťávy a džusu.
K této  částce se připočítává školné 400,-Kč /měsíc.

Základní škola kategorie 7-10 let

Cena za oběd 29,- Kč

Základní škola kategorie 11-14 let

Cena za oběd 31,- Kč

Cizí strávníci

Cena za oběd 88,- Kč

Stravné a školné vybírá vedoucí stravování paní Bc. Hana Chvátalová a to vždy začátkem nového měsíce v době od  7.00 hod. do 15.30 hod. Viz vnitřní řád ŠJ, který je vystaven na internetových stránkách školy a vyvěšen na nástěnkách každé třídy a ve školní jídelně ZŠ.

Řád školní jídelny i přihlašovací formulář naleznete v dokumentech.